top of page
  • Dag Vågsnes

Har du epler å dele?


Vi vet mange har epletrær de ikke får plukket selv og vi får henvendelser fra folk som ønsker å nyttiggjøre seg epler som ellers ikke blir plukket.


Kunne du tenke deg å gjøre eplene tilgjengelig for Lillehammer Mosteri eller våre medlemmer?

Da ønsker vi oss veldig at du melder inn dette i skjemaet her


.

25 views0 comments

Recent Posts

See All

Endelig etter mye venting og mye masing, ble mosteriet endelig levert i Lillehammer. Korona-situasjonen har vært krevende både for produsenten i Tyskland og forhandleren i Danmark. Beklageligvis glipp

bottom of page