top of page
 • Dag Vågsnes

Bli med på siderkurs 25.10.2022?


Lillehammer Mosteri vurderer å sette opp et kveldskurs 25.10.2022 i å lage sider hjemme!


Kurset tar for seg alle de praktiske stegene i prosessen med å lage din egen kvalitetssider. Vi setter tre varianter sammen gjennom kvelden.


Vi kommer også til å smake på tre ulike sidere som vil være våre referanser for å forstå mer av hva sider er og hva det kan være mulig å få til hjemme.


Kurset koster kr. 390,-/husstand og påmeldingsfristen er onsdag 19. oktober.


Kurset er åpent for alle våre medlemmer samt medlemmer av hagelag. Er du ikke med enda, ordner vi det enkelt etter at du er påmeldt. (Av plasshensyn i mosteriet, har vi en grense på 8 deltakere og vi følger prinsippet om første mann til mølla.)Kursinnhold

 • Prosessen: Gjennomgang av hele prosessen fra eple til ferdig drikkeklar sider

 • Sortsvalg: Eplesortenes betydning for hvordan sideren blir

 • Gjærstrategi: Valg av valg av gjær, spontangjæring etc.

 • Utstyr: Nødvendig utstyr for å produsere kvalitetssider hjemme

 • Rutiner: Renhold, prøvetaking etc

 • Litteratur: Anbefalt referanselitteratur (norsk og engelsk) for videre lesing

 • Praktisk sidersetting: Steg for steg setter vi fire ulike sidere

 • Tørr sider spontangjæret

 • Søtlig sider spontangjæret

 • Tørr sider tilsatt gjær

 • Sider tilsatt humle


Velkommen!

21 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page